• Экскаватор

  • Автосамосвал

  • Бульдозер

  • Дугуйт ачигч

  • Авто грейдер

Бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах утсаар холбогдон авна уу.9990-9719, 9990-9475

HD325-7

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 518м.х 386kB
Даац 36.5 тонн
Багтаамж 24 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

HD405-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 518 м.х 386 kB
Даац 41 тонн
Багтаамж 27.3 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

HD465-7

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 739м.х 551kB
Даац 55 тонн
Багтаамж 34.2 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

HD605-7

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 739м.х 551 kB
Даац 63 тонн
Багтаамж 40 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

HD785-7

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 1200м.х 895kB
Даац 91 тонн
Багтаамж 60 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

HD1500-7

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 1487м.х 1109kB
Даац 144 тонн
Багтаамж 78 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

730E

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 2000м.х 1492kB
Даац 181 тонн
Багтаамж 148 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

830E-AC

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 2500м.х 1865kB
Даац 222 тонн
Багтаамж 147 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

860E-1K

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 2700м.х 2014kB
Даац 254 тонн
Багтаамж 169 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

930E-4SE

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 3500м.х 2611kB
Даац 290 тонн
Багтаамж 211 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

960E-2K

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 3500м.х 2610kB
Даац 327 тонн
Багтаамж 214 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга