• Экскаватор

  • Автосамосвал

  • Бульдозер

  • Дугуйт ачигч

  • Авто грейдер

Бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах утсаар холбогдон авна уу.9990-9719, 9990-9475

D65EX-16

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 205м.х 153kb
Ашиглалтын жин 19 тонн
Хутганы төрөл/ багтаамж Su 4.25 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

D85EX-15

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 264м.х 197kB
Ашиглалтын жин 24 тонн
Хутганы төрөл/ багтаамж Su 7 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

D155A-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 354м.х 265kB
Ашиглалтын жин 37 тонн
Хутганы төрөл/ багтаамж SU 9.4 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

D275A-5

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 449м.х 335kB
Ашиглалтын жин 45 тонн
Хутганы төрөл/ багтаамж SU 13.7 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

D375A-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 610м.х 455kB
Ашиглалтын жин 62 тонн
Хутганы төрөл/ багтаамж SU 18.5 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

D475A-5

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 890м.х 644kB
Ашиглалтын жин 100 тонн
Хутганы төрөл/ багтаамж SU 27.2 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

D575A-3

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 1150м.х 858kB
Ашиглалтын жин 152 тонн
Хутганы төрөл/ багтаамж SU 60 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга