• Экскаватор

  • Автосамосвал

  • Бульдозер

  • Дугуйт ачигч

  • Авто грейдер

Бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах утсаар холбогдон авна уу.9990-9719, 9990-9475

WA380-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 191м.х 142kB
Шанаганы багтаамж 3.1 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

WA430-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 231м.х 172kB
Шанаганы багтаамж 3.5 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

WA470-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 272м.х 203kB
Шанаганы багтаамж 4.7 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

WA500-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 353м.х 263kB
Шанаганы багтаамж 5 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

WA600-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 527м.х 393kB
Шанаганы багтаамж 6.4 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

WA800-3

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 808м.х 603kB
Шанаганы багтаамж 11 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

WA900-3

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 856м.х 638kB
Шанаганы багтаамж 13 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

WA1200-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 1765м.х 1316kB
Шанаганы багтаамж 20 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга