• Экскаватор

  • Автосамосвал

  • Бульдозер

  • Дугуйт ачигч

  • Авто грейдер

Бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах утсаар холбогдон авна уу.9990-9719, 9990-9475

PC200-8

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 110м.х 147kb
Ашиглалтын жин 20 тонн
Шанаганы багтаамж 1 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC220-7

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 168м.х 125kB
Ашиглалтын жин 24 тонн
Шанаганы багтаамж 1.2 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC300-8

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 260м.х 194kB
Ашиглалтын жин 31 тонн
Шанаганы багтаамж 1.6 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC400-8

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 362м.х 270kB
Ашиглалтын жин 41 тонн
Шанаганы багтаамж 2 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC450-7

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 367м.х 270kB
Ашиглалтын жин 43 тонн
Шанаганы багтаамж 2.2 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC600-8

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 433м.х 323kB
Ашиглалтын жин 59 тонн
Шанаганы багтаамж 3 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC800-8

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 487м.х 323kB
Ашиглалтын жин 74 тонн
Шанаганы багтаамж 3.4 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC1250-8

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 688м.х 514kB
Ашиглалтын жин 110 тонн
Шанаганы багтаамж 6.7 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC2000-8

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 110м.х 147kB
Ашиглалтын жин 20тонн тонн
Шанаганы багтаамж 12 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC3000-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 1260м.х 940kB
Ашиглалтын жин 256 тонн
Шанаганы багтаамж 15 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC4000-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 1809м.х 1305kB
Ашиглалтын жин 385 тонн
Шанаганы багтаамж 22 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC5500-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 2520м.х 1880kB
Ашиглалтын жин 538 тонн
Шанаганы багтаамж 29 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC7000-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 3350м.х 2500kB
Ашиглалтын жин 677 тонн
Шанаганы багтаамж 36 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

PC8000-6

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал 4021м.х 3000kB
Ашиглалтын жин 753 тонн
Шанаганы багтаамж 42 м³
Бүтээгдэхүүний танилцуулга