Дугуйнд үүсэх түгээмэл гэмтлүүд

Нэгдүгээр сар 11, 2024
Уул уурхайд аюулгүй байдал нэн тэргүүнд байдаг тул дугуйг тогтмол шалгаж хэвших нь дугуйнаас үүдэн гарах гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх юм. Мөн хэт хурдтай явах, огцом зогсох, хурдтай эргэх зэрэг нь дугуйн эдэлгээнд сөргөөр нөлөөлж ашиглалтын хугацааг багасгах шалтгаан болдог. Дугуйгаа тогтмол шалгаж хэвшээрэй.
 

Бусад мэдээ