Handover of the Komatsu WA600-6

May 6, 2020

👍 Ажлын гүйцэтгэл, бүтээмж өндөр
👍 Түлш зарцуулалтыг багасгасан
👍 Хөдөлгүүрийн хүч сонгох 2 горим
👍 Шанаганы багтаамжийг сайжруулсан
👍 Операторын аюулгүй байдал, тав тухыг бүрэн хангасан KOMATSU WA600-6 #WHEELLOADER.

Хамтран ажилласан харилцагчдаа уулын ажилд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье!

Other News