Тоног төхөөрөмжүүдээ амжилттай угсарч хүлээлгэн өглөө.

Дөрөвдүгээр сар 21, 2020

Бусад мэдээ